23 جمادی‌الثانی 1441

خیرالله رحمانی
سمت : مدیر کل
مرتضی طاهرخانی
سمت : معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی
نجم الدین فلاح شکراوی
سمت : معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
حمید حمداله زاده
سمت : معاونت آموزش متوسطه
رضا طاهرخانی
سمت : معاون آموزش ابتدائی
علی انصاری
سمت : معاون پرورشی و فرهنگی
عین اله صادقی نیارکی
سمت : معاون تربیت بدنی و سلامت