4 صفر 1442

عبدالرضا فولادوند راد
سمت : مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران
محسن بهارلو
سمت : معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش شهر تهران
مجتبی ولی پوری
سمت : معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش شهر تهران
ابوالقاسم حدادی
سمت : معاون پژوهش ، برنامه ریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش شهر تهران
سعید ربوشه
سمت : معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران
سرکارخانم دٌری
سمت : معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران
حسن محمدی
سمت : معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش شهر تهران
میررضا شفیع پور
سمت : سرپرست معاونت سوادآموزی آموزش و پرورش شهر تهران
مسعود ثقفی
سمت : مشاور مدیرکل و رییس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران
یداله شهباز بیگی
سمت : رییس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش شهر تهران
اکبر اسدی
سمت : مدیر اداره حراست آموزش و پرورش شهر تهران