24 شوال 1443

مهران باهری
سمت : رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی
رضا رضایی
سمت : مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان
اصغر پارسا
سمت : معاون آموزش متوسطه
سید اصغر سادات حسینی
سمت : سرپرست معاون پرورشی و فرهنگی
عباس ضیاء
سمت : معاون آموزش ابتدایی
محمود دیناری نژاد
سمت : معاون سوادآموزی
محسن منوچهری
سمت : معاون تربیت بدنی و سلامت
قاسم بصیری
سمت : رئیس اداره حراست
احمد فیروزی
سمت : رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
غلامرضا نخعی
سمت : سرپرست معاون پژوهش،برنامه ریزی و توسعه منابع