2 جمادی‌الاول 1443

سیدمجتبی هاشمی
سمت : مدیر کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران
یوسف بهارلو
سمت : معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران
عباس معبودی
سمت : رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران
الهه حسن پور
سمت : معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران
غلامرضا بختیاری
سمت : معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران
بهروز هاشمی
سمت : معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران
عربعلی زینالی
سمت : معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران
رضا روستایی
سمت : مدیر حراست اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران
فرامرز تاجیک
سمت : رئیس اداره ارزیابی عملکردو پاسخگویی به شکایات
سعیده سید مومن
سمت : مدیر هسته گزینش اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران
رفیق مصطفایی
سمت : رئیس اداره حقوقی،املاک و حمایت قضایی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران