14 شوال 1443

علیرضا رحیمی
سمت : مدیر کل آموزش و پرورش استان قم
حسین حجتی
سمت : سرپرست اداره حراست اداره کل آموزش و پرورش استان قم
سهراب مقدمی
سمت : معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش استان قم
محمد رضا اسلامی نسب
سمت : رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش استان قم
محمد رضا قاسمی نیا
سمت : معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش قم
محمد امینیان
سمت : معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان قم
غلامرضا رضایی
سمت : رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان قم
مریم سادات پناهنده
سمت : معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان قم
محسن رمضان بیگی
سمت : معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان قم
نادر کریمی بیرانوند
سمت : معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان قم