22 شوال 1443

محمد عقیقی
سمت : معاونت پرورشی و فرهنگی
ابولقاسم اکبری
سمت : مدیرکل آموزش و پررش استان
عصمت بدخشان
سمت : معاون آموزش ابتدایی
سید محمد سیدی
سمت : معاون آموزش متوسطه
علی صالحی
سمت : معاون سواد آموزی
حسین توکلی
سمت : معاون پژوهش برنامه ریزی و توسعه منابع
مهدی خطیب زاده
سمت : معاون تربیت بدنی و سلامت
علیرضا همدان نژاد
سمت : رئیس اداره حراست
نقی هجرتی
سمت : رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی