10 ربیع‌الاول 1443

مهدی مودی
سمت : مدیرکل آموزش و پرورش استان
عصمت بدخشان
سمت : معاون آموزش ابتدایی
سید محمد سیدی
سمت : معاون آموزش متوسطه
علی صالحی
سمت : معاون سواد آموزی
حسین توکلی
سمت : معاون پژوهش برنامه ریزی و توسعه منابع
محمد اکرامی فر
سمت : معاون پرورشی و فرهنگی
مهدی خطیب زاده
سمت : معاون تربیت بدنی و سلامت
علیرضا همدان نژاد
سمت : رئیس اداره حراست
نقی هجرتی
سمت : رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی