14 ربیع‌الاول 1442

جعفر پاشایی
سمت : مدیرکل آموزش وپرورش استان آذربایجانشرقی
کیانوش عطائی
سمت : معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش وپرورش استان
عاشور اکرمی
سمت : معاون آموزش متوسطه
فریده حقایی
سمت : معاون آموزش ابتدایی
طاهر علمی
سمت : معاون پرورشی وفرهنگی
مجید بهرامی
سمت : معاون تربیت بدنی و سلامت
کامیار قهرمانی فرد
سمت : معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی
محمد حسین اشرفی
سمت : معاون سواد آموزی
صفر وحدتی
سمت : مدیر حراست
نادر فکورنیا
سمت : رئیس اداره مشارکتهای مردمی و مدارس غیردولتی
علی مظفری
سمت : رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
حسین صبور
سمت : رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی
مجید شقاقی پور
سمت : رئیس اداره سنجش
اسفندیار صادقی
سمت : مشاور اجرایی مدیرکل آموزش وپرورش
طیبه معرفت
سمت : مشاور امور بانوان مدیرکل