10 ربیع‌الاول 1443

محمد دستورانی
سمت : مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان
سید عبدالحسین کیا
سمت : رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
غفار محمدی
سمت : معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع
حسین رشیدی
سمت : معاون آموزش متوسطه
مریم حدادی
سمت : معاون آموزش ابتدایی
علی اکبر عرب خراسانی
سمت : معاون پرورشی و فرهنگی
علیرضا حاجی قاسمی
سمت : معاون تربیت بدنی و سلامت
اسماعیل ادهم
سمت : معاون سواد آموزی
سمت : رئیس اداره حراست
محمّد مهدی ملائیان
سمت : رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی