14 جمادی‌الثانی 1443

کورش مودت
سمت : مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان
عزیز الله آروین
سمت : معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
محمود معزی
سمت : معاون تربیت بدنی و سلامت
مسعود اکبری
سمت : سرپرست معاون پرورشی و فرهنگی
نورعلی رئیسی خو
سمت : معاون سوادآموزی
ناصر علیفر
سمت : معاون آموزش متوسطه
سیده فرانک موسوی
سمت : معاون آموزش ابتدایی
سید عبدالعلی موسوی
سمت : مدیر حراست
سیدمحمد موسوی
سمت : رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
بابک نوری زاده
سمت : رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی
جمال حیدری
سمت : رئیس اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان
جواد عباسی
سمت : مدیر هسته گزینش
سید حجت اله رضوی
سمت : رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری اداره کل
علی حسن فرد بابلی
سمت : رئیس اداره مشارکت های مردمی و مدارس غیردولتی
موسی بابلی
سمت : رئیس اداره حقوقی
علی ممبینی
سمت : رئیس اداره استثنایی