22 شوال 1443

برگزاری دوره ضمن خدمت ویژه مربیان و معاونان پرورشی و مشاوران مدارس

به اطلاع مدیران محترم مدارس می رساند دوره ضمن خدمت « زندگی عاقلانه و آگاهانه در دنیای رسانه ای » ویژه مربیان و معاونان پرورشی و مشاوران مدارس با کد 99506887 به میزان 40 ساعت از تاریخ 1400/2/2 لغایت 1400/2/9 در بستر سامانه  ltms فعال شده است.  گواهی این دوره در ارزشیابی سالانه همکاران ذینفع موثر خواهد بود.