15 شوال 1443

آزمون استخدامی

بسمه تعالی

نتیجه نهایی آزمون استخدامی پیمانی

اداره کل آموزش و پرورش استان همدان

دی ماه 1399

اطلاعیـــــــــــه                                                                                                                         

قابل توجه پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدام پیمانی آموزش و پرورش استان همدان برای ادامه مراحل قبل از استخدام

 گزینش ، گواهی عدم سوء پیشه ، معاینات قبل از استخدام و آمادگی جهت شرکت در دوره های مهارت آموزی از طریق سایت اداره کل آموزش و پرورش استان همدان اطلاع رسانی خواهد شد. لطفا از مراجعه حضوری در این خصوص خود داری فرمایید. ضمنا داوطلبانی که در خصوص نتیجه آزمون سوالات یا اعتراضی دارند می توانند از طریق بخش پاسخگویی اینترنتی سازمان سنجش به نشانی زیر اقدام نمایند  

request. Sanjesh . org          www.

 

                                                                                 مدیریت منابع انسانی وامور اداری

                 کارشناسی استخدام