20 شوال 1443

دستورالعمل

دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران مدارس به ادارات و واحد های آموزشی استان

در راستای تحقق راهکارهای سند تحول بنیادین و اجرای مصوبات شورای عالی آموزش ‌و پرورش و به‌ منظور تضمین و بهبود کیفیت در مدارس دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران مدارس در سال تحصیلی 1401-1400 به ادارات و واحد های آموزشی استان ابلاغ گردید.

همکاران متقاضی  می توانند  حداکثر تا تاریخ27/12/1399  با مراجعه به سامانه ltms.medu.ir  درخواست خود را ثبت نمایند.

 

دستورالعمل انتصابات مدیران

دانلود