17 شوال 1443

اطلاعیه شماره 3 آزمون استخدامی

آموزش و پرورش مازندران برنامه مراجعه معرفی شدگان آزمون استخدامی جهت تشکیل پرونده و تطبیق شرایط احراز و معاینات پزشکی را منتشر کرد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش؛ متن اطلاعیه به شرح زیر است:

اطلاعیه شماره 3 آزمون استخدامی