9 صفر 1443

جوابیه آموزش و پرورش ناحیه یک اهواز

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه یک اهواز در این جوابیه آمده است:

 

عکس انتشار یافته در فضای مجازی مربوط به دبستان شهید ناصر هاشمی در منطقه ملاشیه اهواز در روز بازگشایی مدارس است. این دبستان دارای ۸ کلاس درس و ۳۰۰ دانش آموز می باشد و کلیه کلاس های این مدرسه دارای میز و نیمکت است.

 

 شایان ذکر است که تاکنون بیش از ۲ هزار میز و نیمکت در این ناحیه تعمیر و بازسازی و بیش از ۱هزار و ۲۰۰ میز و نیمکت ویژه مناطق محروم تهیه و آماده توزیع می باشد.

 

در روز بازگشایی مدارس دانش آموزان برای حضور در مدرسه به دو گروه تقسیم شدند و علی رغم تذکرات مدیر مدرسه مبنی بر مراجعه ۱/۲ دانش آموزان، در روز بازگشایی اکثریت دانش آموزان در مدرسه حضور یافتند از  این رو برای کاهش تراکم دانش آموزان در کلاس های درس و حفظ فاصله گذاری اجتماعی در راستای رعایت شیوه نامه های بهداشتی، مقرر شد که نیمی از دانش آموزان به اولیا تحویل داده شوند تا مدرسه در نوبت های بعدی پذیرای آنان باشد به همین دلیل مدیریت آموزشگاه برای محافظت آنان از «گرما و رطوبت» موقتا این دانش آموزان را در یک فضای مفروش مستقر کرد و عکس انتشار یافته در فضای مجازی مربوط به همان زمان است.

 

گفتنی است؛ کمبود امکانات موجود در مدرسه نیز با پیگیری اداره کل آموزش و پرورش و مساعدت های اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان در حال برطرف شدن است. همچنین گر‌وه های جهادی و اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان در آن منطقه اقدامات شایان ذکری را در خصوص توسعه و تجهیز مدارس و امکانات آموزشی انجام داده اند.

 

روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه یک اهواز