16 ربیع‌الاول 1443

پوستر جشنواره ایده پردازی

پوستر شانزدهمین جشنواره علمی وپژوهشی در قالب  جشنواره ایده پردازی تعلیم وتربیت در ایام کرونا، جهت اطلاع کلیه همکاران ارسال می گردد