16 ربیع‌الاول 1443

فرآیند جابجایی درون استانی نیروهای حق التدریس آزاد

در مرحله ثبت نام همکاران می توانند از تاریخ 14 مرداد ماه 99 به مدت 4 روز به سامانه همگام مراجعه کنند

 داوطلبان ضمن تکمیل فرم امتیازبندی و ثبت تقاضا، اسکن مدارک و مستندات لازم، فرم امتیاز بندی خود را هم در همان سامانه جهت بررسی و تایید در امور اداری مناطق و نواحی محل خدمت در قالب فایل فشرده زیپ(zip) بارگذاری نمایند.

همکاران حق التدریس واجد شرایط مطابق شیوه نامه ارسالی می توانند درخواست انتقال خود را پس از ورود به  سامانه همگام به آدرس www.hamgam.medu.ir  از بخش "فرم ساز"قسمت "نمایش فرم" را انتخاب و سپس اقدام به تکمیل فرم انتقال و ثبت درخواست نمایند.

https://ea.medu.ir/fa/news/item/1240747/