10 ربیع‌الاول 1443

اطلاعیه

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان ایلام پنجمین دوره ی انتخاب پایان نامه ی برتر آموزش و پرورش استان ایلام با هدف استفاده ا از اطلاعات علمی- آموزشی رساله ها و پایان نامه ها ی دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی، توسط گروه تحقیق و پژوهش اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام برگزار می شود.

تمامی معلّمان و کارکنان اداری می توانند نسخه ای از رساله یا پایان نامه ی خود با شرایط ذیل این اطلاعیه را ارسال نمایند. دبیرخانه پس از داوری، از آثار برتر تقدیر به عمل آورده و رساله و پایان نامه ی برتر را برای شرکت در رقابت انتخاب رساله ها  و پایان نامه های برتر سال وزارت آموزش و پرورش به پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش و پرورش ارسال می کند.

 در ضمن، اطلاعیه فراخوان انتخاب پایان نامه ی برتر به همراه فرم مخصوص علاوه بر این که  در بخش اطلاعیه های پورتال اداره کل آموزش و پرورش و معاونت پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی استان ایلام به نشانی  ilam.medu.ir   قابل دریافت است به شکل بخشنامه به کلیه مدارس استان ایلام ارسال می گردد.

 • شرایط شرکت در فراخوان:
 • تنها معلّمانی که در سال 1398 و نیمه ی اولّ سال 1399 از از رساله، پایان نامه  خود دفاع کرده باشند می توانند در این فراخوان شرکت کنند.
 •  موضوع رساله یا پایان نامه آزاد می باشد.
 • از ارسال  آثاری که در دوره های پیشین این فراخوان شرکت نموده اند خودداری گردد.
 •  آثار دریافتی برگشت داده نخواهند شد  و برای استفاده ی عموم در بخش مراجع پژوهشکده  تعلیم و تربیت آموزش و پرورش استان ایلام نگه داری می شوند.
 • در هفته پژوهش به نفرات اول تا سوم علاوه بر گواهی پایان نامه و رساله برگزیده به ترتیب مبلغ پانزده،ده و پنج میلیون ریال وجه نقد و به بقیه شرکت کنندگان لوح تقدیر اهدا می گردد.

راهنمای ارسال مدارک:

 • نسخه کاغذی صحافی شده از رساله یا پایان نامه همراه با فایل آن با فرمت های word,pdf باشد.
 • فرم مخصوص انتخاب رساله یا پایان نامه ،تکمیل و همراه پایان نامه ،رساله تحویل گردد .
 • شرکت کنندگان،مدارک خود را شخصاً یا توسط رابطان پژوهشی در شهرستان ها و مناطق ،به دبیر خانه انتخاب پایان نامه برتر در گروه تحقیق و پژوهش اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام تحویل نمایند.
 • مهلت ارسال آثار تا پایان مهر ماه 1399 می باشد.

شیوه ارزیابی رساله یا پایان نامه های ارسالی:

 • داوری رساله ها و پایان نامه ها طبق کاربرگ ارزشیابی پایان نامه ی مطالعات آموزش وپرورش صورت می گیرد.
 • به هر مقاله مستخرج از پایان نامه که در مجلات معتبر علمی پژوهشی یا علمی – ترویجی به چاپ رسیده به ترتیب به چاپ رسیده به ترتیب ده یا هفت امتیاز تعلق می گیرد.
 • از همه شرکت کنندگان با اهدای لوح ،تقدیر می گردد.
 • دبیرخانه انتخاب رساله ،پایان نامه برتر در ساعات اداری از طریق تلفن 08433337140 آماده ی پاسخ گویی به پرسش های همکاران است.