20 ربیع‌الثانی 1443

دریافت فرم امتیاز بندی فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان ورودی سال ۱۳۹۵ سهمیه استان قزوین

فارغ التحصیلان ورودی سال ۱۳۹۵ دانشگاه فرهنگیان، حداکثر تا ۲۷ تیر ماه، می بایست ضمن تکمیل فرم، مستندات لازم را به واحد امور اداری اداره کل آموزش و پرورش استان تحویل نمایند.

دریافت فرم