20 ربیع‌الثانی 1443

اطلاعیه جذب سرباز معلم برای سال تحصیلی 400-99

باسمه تعالی

آموزش و پرورش استان قزوین در نظر دارد با توجه به قوانین جاری و موضوعه نسبت به تأمین نیرو از طریق جذب سرباز معلم جهت خدمت در مناطق محروم استان ثبت نام نماید لذا واجدین شرایط به شرح ذیل درصورت تمایل اقدام نمایند.

شرایط ثبت نام سرباز معلم

 -نداشتن هرگونه کسر خدمت اولیه و همچنین برگه آماده به خدمت بدون مهر غیبت باشد.

-نحوه بکارگیری معلم وظیفه در مقاطع ابتدایی و متوسطه یا هر دو از اختیارات منطقه  محل خدمت می باشد .

-به تمام داوطلبان متذکر می شود با توجه به دستور یگان ارشد، بازگشت سرباز معلم به پادگان مقدور نبوده و تغییر محل خدمت نیز با توجه به شرایط در اختیار اداره کل آموزش و پرورش می باشد و بدین وسیله ازسرباز سلب حق می گردد.

-رشته تحصیلی مورد نیاز طبق جدول نیازها با رشته ای که از طرف حوزه نظام وظیفه در برگه اعزام درج شده است باید یکسان باشد.

-توصیه می شود داوطلبان با توجه به اینکه علاقه و توانایی تدریس و اداره کلاس را دارند نسبت به ثبت نام اقدام  نمایند زیرا بعد از پذیرش و اعزام به مناطق ، به دستور یگان ارشد از قبول انصراف معذوریم.

دریافت  فراخوان و فرم امتیاز بندی  داوطلبین طرح معلمان وظیفه