21 ذیقعده 1441

برگزاری جشنواره کشوری "مهتاب در نور" ویژه همکاران

به اطلاع همکاران محترم می رساند:

جشنواره کشوری مهتاب در نور ویژه همکاران در دو بخش مقاله (ویژه کل همکاران)و کتاب خوانی(ویژه همکاران شاغل در اداره کل و ادارات مناطق و نواحی )  برگزار می شود.

 نکته: مهلت ارسال مقالات به استان 99/2/15 می باشد.

شیوه نامه اجرایی جشنواره کشوری مهتاب در نور را اینجا دریافت کنید.