21 ذیقعده 1441

پویش شکرانه سلامت

به اطلاع می رساند:

کمیته امداد امام خمینی (ره)  به منظور حمایت همه جانبه از اقشار آسیب پذیر همگام با دیگر سازمانها و نهاد ها نسبت به ایجاد فراخوان عمومی با عنوان پویش شکرانه سلامت جهت جمع آوری و توزیع کمکهای نقدی و غیر نقدی (بهداشتی و غذایی)  اقدام نموده است.