11 ربیع‌الاول 1443

جدول زمان بندی مصاحبه معرفی شوندگان استخدامی (ماده 28) سال 1398سهمیه خدمتی استان ایلام

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان ایلام،جدول زمان بندی مصاحبه معرفی شوندگان استخدامی (ماده 28) سال 1398 سهمیه خدمتی استان ایلام اعلام شد.

برنامه زمان بندی و مصاحبه ماده (28) بهمن 98 پردیس امام جعفر صادق (ع)

تعداد

رشته

روز پذیرش و معرفی به پزشک

روز مصاحبه

 

25

آموزگار ابتدایی22/کامپیوتر 3

چهارشنبه1398/11/02

ساعت 8 تا 12 و جاماندگان روز شنبه 1398/11/05 از ساعت 8 تا 12

صبح شنبه 1398/11/05

مختص مصاحبه رشته های کامپیوتر و ابتدایی

"الف "تا پایان "ع"(22نفر)

ظهر شنبه 1398/11/05از مختص مصاحبه رشته ابتدایی

23

آموزگار ابتدایی16/آموزگار استثنایی2/ طراحی و دوخت 5نفر

چهار شنبه 1398/11/02 ساعت 8 تا 12 و جاماندگان روز شنبه 1398/11/05از ساعت 8 تا 12

صبح یکشنبه 1398/11/06مختص مصاحبه رشته های طراحی دوخت ،آموزگار استثنایی و آموزگار ابتدایی

ابتدایی از "ف" تا "ی" (16 نفر)

ظهر یکشنبه 1398/11/06 مختص مصاحبه رشته آموزگار ابتدایی

-

26

تربیت بدنی(13نفر) ریاضی(8نفر) مشاوره(5نفر)

یکشنبه 1398/11/06 از ساعت 8 الی 12

صبح دوشنبه 1398/11/07 مختص مصاحبه رشته ی تربیت بدنی

-

ظهر دوشنبه 1398/11/07 مختص مصاحبه رشته های ریاضی و مشاوره

-

26

انگلیسی5/زیست2/هنر8/حرفه و فن3/امور تربیتی 8 نفر

دوشنبه 1398/11/07 از ساعت 8 الی 12

صبح سه شنبه 1398/11/08 مختص مصاحبه رشته های انگلیسی و هنر

-

ظهر سه شنبه 1398/11/08 مختص مصاحبه رشته های زیست و امور تربیتی

-

 

 

جدول زمان بندی مصاحبه از معرفی شدگان آزمون استخدامی (ماده 28) سال 1398 سهمیه استخدامی استان ایلام پردیس شهید مدرس

ایام هفته

تاریخ

رشته تحصیلی

جمع

شنبه

1398/11/05

تربیت بدنی (18)کامپیوتر (3) زیست شناسی (4)

25

یک شنبه

1398/11/06

آموزگار ابتدایی(9)-مربی امور تربیتی (10)-کار و فناوری(2) مراقبت سلامت(3)

24

دوشنبه

1398/11/07

مشاوره (7)-معارف اسلامی (11)حسابداری (3)- ادبیات فارسی (6)

27

سه شنبه

139811/08

ریاضی (7)-عربی(5)-ماشین های کشاورزی(3)مکانیک خودرو (3)- هنر (5) علوم اجتماعی (3)

26

پنج شنبه

1398/11/10

جامانده

102