29 جمادی‌الثانی 1441

اطلاعیه سازمان بسیج فرهنگیان استان

با احترام و صلوات بر محمد و آل محمد، با عنایت به برگزاری «دوازدهمین همایش ملی عـدالت خواهی از نهضت مشـروطیت تاگـام دوم انقلاب اسـلامی» راس ساعت 9 صـبح در روز 14 مرداد 98 در سالن همایش استاد شهریار دانشـگاه آزاد اسلامی ،  جهت شرکت همکاران اعلام می شود.

در ضمن برای شرکت کنندگان گواهی حضور در همایش ملی صادر خواهد شد.