15 شوال 1443

ابوالفضل شاه بیگ رئیس اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان

ابوالفضل شاه بیگ رئیس اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان استان البرز اظهار داشت :
بر اساس مصوبه جلسه ستاد برگزاری آزمونهای مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان و پیرو بند سوم دستورالعمل شماره ۱۹۵۴۷۸ مورخ 26/9/1397 به اطلاع میرساند ،به دلیل بروز حوادث غیر مترقبه و جاری شدن سیل در برخی از استانها آزمون های مرحله دوم المپیادهای علمی در سال تحصیلی 98-97،با یک هفته تاخیر از روز سه شنبه مورخ 10/2/98لغایت 13/2/98 برگزار خواهد شد.
لازم به ذکر است ،زمان ثبت نام و ویرایش اطلاعات آزمون وردی مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی (دورهدوم متوسطه)سال تحصیلی 99-98تا روز دوشنبه مورخ 2/2/98 تمدید و پرداخت حق الثبت،همزمان با دریافت کارت ورود به جلسه و یک هفته قبل از برگزاری آزمون(تاریخ برگزاری 31/3/98)به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه نام نویسی به نشانی: azmoon.medu.ir خواهد بود.