15 شوال 1443

استخدام

اطلاعیه استخدام شماره 1

               به اطلاع پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت آزمون استخــــدام پیمانی سال 97 آموزش و پرورش استان البرز می رساند؛ با توجه به اعلام نتایج آزمون استخدامی از سوی سازمان سنجش، زمان و مکان ارائه و بررسی مدارک استخدامی ، انجام مصاحبه و گزینش متعاقبا اعلام خواهد شد. اطلاع رسانی صرفا از طریق پرتال اداره کل آموزش و پرورش استان البرز انجام خواهد شد.

خواهشمند است از تماس تلفنی با سایر واحدها خودداری گردد.

اطلاعیه استخدام شماره 1

 به اطلاع پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت آزمون استخــــدام پیمانی سال 97 آموزش و پرورش استان البرز می رساند؛ با توجه به اعلام نتایج آزمون استخدامی از سوی سازمان سنجش، زمان و مکان ارائه و بررسی مدارک استخدامی ، انجام مصاحبه و گزینش متعاقبا اعلام خواهد شد. اطلاع رسانی صرفا از طریق پرتال اداره کل آموزش و پرورش استان البرز انجام خواهد شد.

خواهشمند است از تماس تلفنی با سایر واحدها خودداری گردد.