14 صفر 1443

 • ارتباط با ما
  03832243702
 • ارتباط با ما
  03832224001
 • ارتباط با ما
  03832224002
 • ارتباط با ما
  03832224003
 • ارتباط با ما
  03832224004
 • سامانه پیامکی
  3000802060
 • نمابر روابط عمومی
  03832221572
 • آدرس
  شهرکرد خیابان طالقانی روبروی مصلی امام خمینی (ره)
 • کد پستی
  8817864949