19 شوال 1443

 • آدرس پستی :
  اصفهان - میدان امام حسین - خیابان باغ گلدسته - خیابان هشت بهشت - اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان
 • کد پستی :
  8145813331
 • تلفنخانه
  03137108888
 • تلفنخانه
  03137108889
 • دفتر مدیرکل
  03137108100
 • مشاور اجرایی مدیرکل
  03137108103
 • امور بانوان
  03137108801