18 رجب 1442

 • ارزیابی عملکرد
  02188954506
 • پاسخگویی به شکایات
  02188964006
 • حراست
  02188962141
 • انجمن اولیا و مربیان
  02188962327
 • روابط عمومی
  02188963361
 • رسیدگی به تخلفات اداری
  02188964706
 • امتحانات
  02188964002
 • مشارکتهای مردمی
  02188969795
 • مدارس غیردولتی
  02188950696
 • مراکز آموزشی غیر دولتی
  02188979515
 • آموزش از راه دور
  02188979518
 • امور شاهد و ایثارگران
  02188950709
 • آموزش و پرورش استثنایی
  02144099211
 • دفتر معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
  02188967569
 • ذیحساب
  02188961525
 • اداره درآمد
  02188979511
 • اداره تعاون و امور رفاهی
  02188969406
 • امور وام و تسهیلات
  02188954507
 • مراکز امور رفاهی
  02188966812
 • استخدام
  02188979648
 • نقل و انتقالات
  02188997439
 • حقوق و مرایا
  02188964705
 • نمابر دبیرخانه
  02188954510
 • امور مالی
  02188954515
 • حسابداری
  02188964066
 • امور مالی بازنشستگان
  02188954512
 • اداره بازنشستگی
  02166760122
 • دفتر معاون آموزش متوسطه
  02188988017
 • دوره اول آموزش متوسطه
  02188978803
 • پژوهش سرا
  02188979505
 • دوره دوم آموزش متوسطه
  02188988019
 • فنی و حرفه ای
  02188988021
 • کاردانش
  02188980194
 • گروه های آموزشی متوسطه
  02166401466
 • دفتر معاون آموزش ابتدایی
  02188978801
 • پیش دبستانی و دوره اول ابتدایی
  02188979654
 • دوره دوم ابتدایی
  02188979508
 • گروه های آموزشی ابتدایی
  02188961522
 • دفتر معاون پرورشی و فرهنگی
  02188969076
 • سازمان دانش آموزی
  02166960865
 • مشاوره تربیتی
  02166960862
 • فرهنگی و هنری
  02188979504
 • فعالیت های اردویی
  02188979504
 • امور قرآنی ، عترت و نماز
  02188960091
 • دفتر معاونت تربیت بدنی و سلامت
  02188977523
 • اداره سلامت و تندرستی
  02188969075
 • هیأت ورزش دانش آموزی
  02188966353
 • تربیت بدنی
  02188966341
 • دفتر معاون پژوهش ، برنامه ریزی و نیروی انسانی
  02188950090
 • گروه تحقیق و پژوهش
  02188977521
 • بررسی گروه محتوای آموزشی و پرورشی
  02188950094
 • ضمن خدمت
  02188969080
 • مسئول آمار
  02188967064
 • دفتر معاون سواد آموزی
  02188997440
 • ساماندهیآموزش های داوطلبانه
  02188997440
 • سنجش سواد آموزی
  02188997478
 • تلفن خانه
  02188961126
 • 02188961175
 • اداره حقوقی
  02188969348
 • اداره مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی
  02166956459
 • دفتر مدیرکل
  02188962508
 • دبیرخانه
  02188978806
 • استعداد درخشان
  02188988016
 • امور اداری و منابع انسانی
  02188950091
 • هسته گزینش
  02188955893