2 جمادی‌الاول 1443

 • تلفنخانه
  55304090-94
 • دفتر مدیر کل
  55060070
 • معاونت سواد آموزی
  55919924
 • معاونت توسعه منابع وپشتیبانی
  55304082
 • معاونت آموزش ابتدایی
  55053974
 • معاونت آموزش متوسطه
  55068116
 • معاونت پرورشی وتربیت بدنی
  55067699
 • معاونت تربیت بدنی
  55304081
 • معاونت پژوهش وبرنامه ریزی
  55054204
 • اداره ارزیابی و عملکرد
  55051437
 • اداره حراست
  55061247
 • اداره حقوقی،املاک و حمایت قضایی
  55304099
 • اداره انجمن اولیاء ومربیان
  55055129
 • هیات رسیدگی به تخلفات اداری
  55051395
 • اداره مدارس غیر دولتی و مشاركتهای مردمی
  55051288
 • اداره بودجه
  55051398
 • اداره تعاون و امور رفاهی
  55041102
 • اداره پشتیبانی وخدمات
  55051397
 • اداره امور مالی
  55328493
 • اداره راهبری مكاتبات و اسناد
  55328931
 • اداره تكنولوژی و گروه های آموزشی ابتدایی
  55051435
 • گروه آموزش راهنمایی و هدایت تحصیلی
  55069784
 • اداره فنی وحرفه ای و کاردانش
  55063765
 • اداره سنجش آموزش و پرورش
  55056313
 • اداره مشاوره تربیتی و تحصیلی
  55051360
 • اداره فرهنگی و هنری
  55066397
 • اداره مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی
  55304080
 • امور اداری و تشکیلات 1
  02155068815
 • اموراداری و تشکیلات 2
  02155068115
 • امور اداری و تشکیلات 3
  02155304085
 • آدرس : تهران - بزرگراه بعثت - خ شهید بخارایی - خ شهید سمیعی - مقابل درب شمالی پارک بعثت
  02155304090
 • کد پستی : ۱۱۸۷۶۱۳۹۳۳
  02155304090
 • ایمیل اداره روابط عمومی : info1200@medu.ir
  02155336030