16 ربیع‌الاول 1443

 • معاونت آموزش ابتدایی
  021-88838127
 • فکس معاونت
  021-88320197
 • دفتر آموزش دبستانی
  021-88825264
 • فکس دفتر آموزش دبستانی
  021-88831503
 • دفتر آموزش پیش دبستانی
  021-88836849
 • فکس دفتر آموزش پیش دبستانی
  021-88305051
 • دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر
  02188838358
 • فکس دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر
  02188840897
 • روابط عمومی معاونت
  02182284149