22 شوال 1443

 • آدرس اداره کل آموزش وپرورش خراسان شمالی:
  بجنورد-طالقانی غربی -نبش میدان بازرگانی کد پستی 9415915969
 • شماره تماس های اداره کل آموزش وپرورش
  32235796-32247215-32243304-32243303
 • اداره اطلاع رسانی وروابط عمومی
  32247212
 • دفتر مدیر کل
  32235794
 • پست الکترونیکی
  ravabetomomi.kh.n@chmail.ir
 • اداره امورشاهد وایثارگران
  32241300
 • اداره حقوقی
  32241301
 • اداره تخلفات اداری
  32247224
 • اداره سنجش
  32238856
 • اداره مشارکت های مردمی
  32243618
 • اداره انجمن اولیا
  32241024
 • اداره امور مالی
  05832247216
 • اداره پشتیبانی و خدمات
  05832235797
 • ذیحساب اداره کل
  05832239095
 • معاون تربیت بدنی وسلامت
  05832223517
 • معاون توسعه مدیریت
  05832243305
 • رئیس اداره بودجه
  05832239323
 • اداره تعاون
  05832235793
 • اداره امور اداری
  05832238711
 • اداره دبیرخانه
  05832235793
 • معاون اموزش ابتدایی
  05832221589
 • اداره دوره اول ابتدایی
  05832241686
 • اداره اموزش دوره دوم ابتدایی
  05832247227
 • اداره استثنایی
  05832245138
 • معاونت سواد آموزی
  05832247695
 • معاونت سواد آموزی
  05832247695
 • معاون آموزش متوسطه
  05832243304
 • معاون آموزش متوسطه
  05832243304
 • معاون آموزش متوسطه
  05832243304
 • هسته گزینش
  05832252257
 • اداره مدارس غیر دولتی
  05832243618
 • امور بانوان
  05832233028
 • معاون پرورشی و فرهنگی
  05832237297
 • اداره حراست
  05832235795
 • معاون پژوهش
  05832238557
 • اداره فناوری
  05832235796