14 جمادی‌الثانی 1443

 • تلفن گویا
  01133329050
 • امور اداری - استخدام
  33329056
 • دفتر مدیرکل
  33324049
 • اتاق خدمت
  33314504
 • معاونت متوسطه
  33320576
 • معاونت برنامه ریزی
  33327060
 • معاونت پرورشی
  33310875
 • معاونت ابتدایی
  33310488
 • نقل و انتقالات
  33310872
 • امتحانات
  33327011
 • رسیدگی به شکایات
  33314126
 • شماره فضای مجازی سازمان
  09033678286