24 شوال 1443

 • تلفن مستقیم اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی
  04533521480
 • نمابر اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی
  04533521481
 • شماره تلفنخانه اداره کل
  54 -04533521750
 • شماره تماس اعلام تعطیلی مدارس
  2880
 • نمابر دفتر مدیر کل
  04533521446
 • تلفن دفتر مدیر کل
  04533521443
 • تلفن اداره آموزش و پرورش استثنایی استان
  04533521611
 • تلفن معاونت آموزش ابتدایی استان
  04533521756
 • تلفن معاونت آموزش متوسطه استان
  04533521474
 • تلفن معاونت پرورشی و فرهنگی استان
  04533521772
 • تلفن معاونت پژوهش، برنامه ریزی و منابع انسانی استان
  04533521464
 • تلفن معاونت تربیت بدنی و سلامت استان
  04533521730
 • تلفن معاونت سواد آموزی استان
  04533521301
 • تلفن معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی استان
  04533521747
 • تلفن اداره ارزیابی و پاسخگویی به شکایات استان
  04533521996
 • آدرس اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل : اردبیل - میدان باکری کد پستی :5619833467