14 جمادی‌الثانی 1443

 • اداره کل آموزش و پرورش خوزستان
  061-33334019
 • اهواز ، میدان بسیج مستضعفین (فلکه ساعت)
 • پست الکترونیکی آموزش و پرورش خوزستان
  khouz.pr@chmail.ir
 • مرکز پاسخگویی به تماس ها و مراجعات مردمی
  06133335504
 • شماره تماس دبیرخانه
  06133363055