پورتال مركز اطلاع رساني وروابط عمومي

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ ۱۰:۲۵:۲۶
کدمطلب: rLwmmT8J
ازسوي معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش صورت گرفت :
ابلاغ شيوه نامه تغيير شاخه و رشته تحصيلي دانش آموزان پايه دهم به استان ها

شيوه نامه تغيير شاخه و رشته تحصيلي دانش آموزان پايه دهم با امضاي وزيرآموزش و پرورش از سوي معاونت آموزش متوسطه به استان ها ابلاغ شد.

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، بر اساس اين شيوه نامه، دانش آموزان پايه دهم كه براساس راهنمايي هاي مشاور در پايان پايه دهم متقاضي تغيير شاخه يا رشته باشند با نظر كتبي مشاور و تاييد اداره آموزش و پرورش منطقه مي توانند در پايه يازدهم طبق شرايط زير به شاخه يا رشته دلخواه هدايت شوند.

الف) تكميل نمون برگ(الف) تقاضاي تغيير شاخه/ رشته

اين نمون برگ بايد تا دو هفته قبل از شروع امتحانات خرداد يا شهريورماه، توسط دانش آموز تكميل و به تاييد(امضاء و اثر انگشت) ولي وي برسد و جهت اقدام لازم به مدير واحد آموزشي تحويل شود .

ب )   معرفی دانش آموزان متقاضی شرکت در امتحان تغییرشاخه/ رشته:

پس از تاييد اداره آموزش و پرورش منطقه/ناحيه/ شهرستان به منظور شرکت دانش آموز در امتحان تغییر  شاخه/ رشته باید محل برگزاري امتحان وي متناسب با رشته اي که تقاضا نموده است مشخص شود.

ج) شركت دانش آموزان در امتحان تغيير شاخه/ رشته :

تغيير شاخه/رشته دانش آموزان در هر يك از شاخه يا رشته هاي فني و حرفه اي ،‌ نظري و كاردانش مستلزم شركت آنان در امتحان تغيير شاخه/ رشته  دروس اختصاصي پايه دهم و كسب نمره قبولي در دروس مربوط مي باشد.

د) تطبيق دروس رشته قبلي با رشته جديد :

پس از كسب شرايط لازم براي تغيير شاخه/رشته دروس مربوط از دانش آموز پذيرفته مي شود و باقيمانده دروس پايه دهم رشته جديد را ، دانش آموز بايد در دوره تابستاني پايه يازدهم و يا دوره تابستاني پايه دوازدهم و يا به صورت غيرحضوري در دي ماه پايه دوازدهم انتخاب كرده و بگذراند .

و ) چگونگي ثبت نمرات امتحان تغيير شاخه/ رشته :

با توجه به اينكه امتحان تغييرشاخه/ رشته همزمان با امتحانات خرداد يا شهريور ماه پايه دهم انجام مي شود، لذا پس از انجام امتحان، سياهه نمرات به تفكيك دروس، تنظيم و نمرات دروس تغييرشاخه/ رشته در كارنامه دانش آموز ثبت مي شود ( در خرداد ماه در ستون نمره سالانه و در شهريور ماه در ستون نمره شهريور) و در صورت كسب نمره قبولي در كليه دروس مربوط، با تغييرشاخه/ رشته وي موافقت مي شود و دانش آموز در مهر ماه سال بعد در پايه يازدهم رشته جديد با رعايت ساير مقررات ثبت نام مي نمايد.

-امتحان تغييرشاخه/ رشته در خرداد يا شهريور ماه پايه دهم به عمل  مي آيد و دانش آموز مي تواند برخي از دروس را در خرداد و برخي را در شهريورماه و يا كل دروس را در خرداد يا شهريورماه امتحان دهد و چنانچه در خرداد ماه در امتحان تغييرشاخه/  رشته درسي شركت كند و موفق به كسب نمره قبولي نشود مي تواند آن درس را مجددا در شهريور ماه امتحان دهد .

به اشتراک بگذارید :