پورتال مركز اطلاع رساني وروابط عمومي

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ ۱۸:۰۲:۴۳
کدمطلب: Ns4IP3Dt
ريخت وپاش وزارتخانه كم شود؛ توزيع شير مدارس متوقف نمي شود

خبرگزاري خانه ملت

در پي درج مطلب در خبرگزاري خانه ملت به تاريخ 12 دي ماه 95  با عنوان « ريخت وپاش وزارتخانه كم شود؛ توزيع شير مدارس متوقف نمي شود » جوابيه دفتر برنامه ، بودجه و تامين  اين وزارتخانه به شرح زير است :

اخيرا مبلغ 600  ميليارد ريال طي نامه شماره 171802 /760 مورخ  يكم دي ماه 1395 بابت بخشي از مطالبات شركت هاي لبني به ادارات كل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ اعتبار شده است . در حال حاضر نيز مقدمات لازم براي  پرداخت الباقي مطالبات و برنامه توزيع شير سالجاري، اعتباري معادل 1400 ميليارد ريال  از محل رديف «9» جدول مربوط به ماده «8» آيين نامه اجرايي تبصره «14» قانون بودجه سال 1395 دردست اجرا مي باشد . همچنين درخصوص اخذ تخصيص اعتبار رديف 11-520000 تحت عنوان يارانه شير مدارس نيز موضوع از طريق مبادي ذي ربط در حال پيگيري است كه متناسب با دريافت تخصيص به ادارات كل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ مي شود  و درصورت تامين اعتبار برنامه توزيع ادامه خواهد داشت .

لازم به يادآوري است توزيع شير مدارس در استان ها شروع و با برنامه ريزي صورت گرفته تا پايان سال اهداف وزارت دراين زمينه تحقق مي يابد.      

به اشتراک بگذارید :