پورتال مركز اطلاع رساني وروابط عمومي

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ ۱۶:۱۱:۰۹
کدمطلب: rWz7hlUC
رئيس مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان :
رعایت استانداردهای لازم برای ورود دانش آموزان به مدارس استعدادهای درخشان ضرورت دارد

شجاعي رئيس سازمان استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان گفت : رعایت استانداردهای لازم برای مدارس استعدادهای درخشان لازم و ضروری است .

به گزارش مركز اطلاع  رساني و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از  استان سیستان و بلوچستان  حسين شجاعی گفت : گزینش مناسب، فضای فیزیکی ایده آل ، محتوای متنوع و خوب ، معلمین دارای شرایط عالی برای آموزش و مدیریت مطلوب از مهمترین ویژگیهای است که برای توسعه مدارس تیزهوشان در سازمان مرکزی مورد نظراست.

وی اظهار كرد : باهدف جلوگیری از گسترش بی رویه مدارس استعدادهای درخشان  در استان های کشور شرایط خاصی برای  جذب دانش آموزان با آمار محدود همه ساله برنامه ریزی می شود.

شجاعی ادامه داد:رعایت استانداردهای لازم برای مدارس استعدادهای درخشان لازم و ضروری است  شرایط برای دانش آموزان درحال تحصیل تسهیل شده و بخشنامه های گذشته به گونه ای تغییر کرده تا منجر به خروج دانش آموزان نشودمگر در صورتی که ورود دانش آموز به سایر مدارس باعث پیشرفت در تحصیل شود

شجاعی همچنین به دوفعالیت دیگر حوزه استعدادهای درخشان اشاره کرد و جشنواره جوان خوارزمی وبرگزاری المپیادهای علمی را از مصوبات هیأت امنای مرکز عنوان کرد وتصريح كرد: جشنواره جوان خوارزمی در 16رشته  دانش آموزان مستعد را شناسایی می کند و زمینه رابرای رشد متناسب با توانمندی آنها فراهم می کند.

شجاعی افزود :كليت فعاليت طرح "شهاب" روی شناسایی دانش آموزان است و در چشم انداز 1404این طرح در همه مدارس و مقاطع تحصیلی اجرا می شود.

به اشتراک بگذارید :