تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ ۱۵:۱۷:۲۳
کدمطلب: 598651
آموزش و پرورش پويا در گرو توسعه تفكر تحليلي و نقادانه است

فرهنگ منابع كمك آموزشي و كمك درسي بر نظام تعليم و تربيت رسمي ما سايه انداخته، به گونه‌اي كه نظام آموزشي ما فرع، و نظام كمك درسي اصل شده است.

اين مطلب را دكتر عبدالعظيم كريمي استاد دانشگاه و پژوهشگر نظام تعليم و تربيت در گفت و گو با خبرنگار ما بیان داشت و افزود: آموزش و پرورش سالم و پويا در گرو توسعه تفكر تحليلي و نقادانه است، به گونه اي كه دانش آموز قدرت حل مسئله داشته باشد؛ در حالي كه امروز كتاب‌ها و منابع كمك آموزشي،‌دانش آموزان را به فكر نكردن و تلاش نكردن عادت مي‌دهند.

وي با تاكيد بر اينكه هدف آموزش هاي امروز بيشتر فرآيند آموزش و يادگيري است، نه حصول و هدف آن، خاطرنشان كرد: حل كردن مسئله بهانه‌اي براي فكر كردن است،كتاب‌ها و منابع آموزشي، امروز به جاي دانش آموزان فكر مي‌كنند و پاسخ مسائل را در اختيار آنان قرار مي‌دهند، در حالي كه هدف اين بوده است كه دانش آموز تأمل، تعمق و تفحص كند يعني در اين مسئله فرايند مهم بوده است، نه نتيجه و اين كه چگونه به راه حل برسيم مهم تر است از اين كه چقدر سريع به راه حل برسيم.

دكتر كريمي كه مجري مطالعات بين المللي برنامه آزمون‌هاي " تيمز و پرلز" در ايران است، با اشاره به اين كه ذهن دانش آموزان را نبايد نمره‌اي،‌كارنامه‌اي و مدرسه اي كنيم، تصريح كرد: ذهن بچه ‌ها بايد آزاد باشد و خارج از حصار نتيجه‌گرايي و فقط به فرآيند كار و پيشرفت مسئله فكر كند.

اين استاد دانشگاه با بيان اينكه هرچه كشورها توسعه نيافته تر و گرفتارتر باشند، ‌وابستگي‌شان به منابع آموزشي و كمك درسي بيشتر است، تصريح كرد: كنكور همان نتيجه ‌گرايي است بر نظام آموزشي ما سايه انداخته است در بسياري كشورها كنكور، كارنامه و معدل و اين بازاري كه ما درست كرده‌ايم، وجود ندارد، هرچه هست فعاليت،‌فرآيند ، نفس يادگيري، كيفيت يادگيري و عشق به يادگيري بدون اضطراب نتيجه است.

کریمی با اشاره به اين كه اگر بهره‌گيري از منابع  و مواد آموزشي مانند استفاده از دارو باشد و مقدار، زمان و نحوه استفاده  از آن صحيح و به موقع باشد، اشكالي ندارد،‌ يادآور شد:به هرحال نظام آموزشي ما هم مانند هر پديده ديگري دچار مشكل و بيماري شده است و دارو  و درمان مي‌خواهد، ولي امروز اين دارو و درمان آثار و نتايج وارانه پيدا كرده است.

وي با تأكيد بر اين ‌كه آموزش‌هاي تحميلي، صوري، تكميلي و كمكي، درون مايه‌هاي خود گرداني، خود آموزي، خودكاوي و خود پژوهي را در دانش آموزان تضعيف مي‌كند، افزود: نظام آموزشي ما، هرس نمي‌شود تا امكان و بستر رشد پيدا كند .

سقراط هيچ چيز را آموزش نمي‌داد و هرچه را هم فرد مي‌دانست زير سؤال مي‌برد و ذهن شاگردانش را تهي مي‌كرد تا افلاطون‌هايي فربه بار آورد.

این استاد دانشگاه با تاكيد بر اين كه هرچقدر ما در آموزش بكاهيم،‌ جوشش يادگيري يادگيرنده بيشتر مي‌شود، تصريح كرد : نظام آموزشي ما به تب كاهنده كيفيت آموزشي دچار شده است و نظام آموزشي ما از نظر كيفي بايد به مرتبه و مرحله‌اي برسد كه به منابع و مواد آموزشي و اين بازار مكاره نياز نداشته باشد.

به اشتراک بگذارید :