تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ ۱۵:۰۹:۱۰
کدمطلب: 598643
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی:
کمبود بودجه نباید تنها شامل آموزش وپرورش شود

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی گفت کمبود بودجه نباید تنها شامل آموزش وپرورش شودبلکه مشکلات بودجه باید شامل همه دستگاه ها شود.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش،سید حمایت میرزاده ضمن حضور در استودیو الفبا وبازدید از سفره هفت سین آموزش وپرورش در مصاحبه با خبرنگار این مرکز  در خصوص شرایط سخت آموزش وپرورش درسال 96 اظهار کرد:

هيچگاه سال سختي براي آموزش وپرورش نبوده است، زماني شرایط سخت است كه معلمان ما نباشند بنابراین با وجود معلمانی كه از ابتدا شغل معلمي را با دیدی فداكارانه و شجاعت انتخاب كرده اندوضعيت سخت نيست، نمی شودگفت، امسال سال سختي بود مگر سال هاي قبل وضعیت آموزش وپرورش بهتر بوده است؟

*معلمان همواره سوختند وجامعه را ساختند

وی ادامه داد:درطول تاريخ آموزش وپرورش، معلمان  همواره سوختند و ساختند، افرادی از روز اول در اين وادي قدم نهادند، همواره با مشكلاتی مواجه بودند اما آنها سوختند تا روشنايي بخش جامعه باشند و به بهترين شكل ممکن نشاط و شادابي را در مدارس حفظ و سیستم  تعلیم وتربیت رامدیریت كردندومادر بازديدهایمان از مدارس متوجه مي شويم كه معلمان به بهترين صورت و با چنگ و دندان كار مي كنند.

میرزاده با اشاره به طرح حذف آزمون وهمچنین  حذف پیک نوروزی از دوره ابتدایی تصریح کرد:اولاً نبايد گفت برنامه هاي وزير، بلكه بايد بگوئيم برنامه هاي وزارت آموزش و پرورش ، زيرا وزير يك معلم است كه به نمايندگي ازهمه معلمان ايفاي نقش مي كند،برنامه هاي وزارت آموزش وپرورش نشأت گرفته از اسناد بالادستي است دستوراتي كه اسناد بالادستي ارائه مي كنند تفاوت نمي كند وزير چه كسي باشد هر فردي كه باشد بايد مجري محتوای آن اسناد باشد.

*حذف آزمون کاری تاریخی وماندگار در آموزش وپرورش است

وی خاطرنشان کرد: با يافته هاي ذهني نمي شود مملكت را اداره كرد، بلكه با يافته هاي علمي و پژوهشي بايد كار را پیش برد، اسناد بالادستي براساس يافته هاي علمي و پژوهشي تدوين شده ويكي از اين اسناد، سند تحول بنيادين آموزش وپرورش است.

نماینده مردم گرمی ومغان درمجلس شورای اسلامی ادامه داد: سند تحول كه از سال 90 ابلاغ شده ،همچنان برزمین مانده است ،اخیرا وزير آموزش وپرورش همت كرده ويكي از بندهاي اساسي آن را اجرايي كرده است ، سند برنامه ششم توسعه نيز چنين است؛بنابراين وزير مجري قوانين بالادستي هستند.

وی افزود: ازبین طرح هایی که در وزارتخانه اجرا شده ،موضوع حذف آزمون كاري بسيار ماندگار و تاريخي است و خدمت بزرگي در آموزش وپرورش است بنابراین  شاهد لبخند دانش آموزان بدون استرس و فشارهاي در اثر اجرای این طرح خواهیم بود.

*زندگی همراه با لذت برا ی دانش آموزان از نتایج حذف آزمون دوره ابتدایی است

 سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس اظهار کرد: وزير آموزش وپرورش با هدف تبديل مدرسه داراي استرس واضطراب به مدرسه زندگي و آموزش مهارت هاي موردنياز جامعه اين اقدام را انجام داده اند و زيرساخت زندگي همراه لذت را در مدرسه برای دانش آموزان فراهم كرده است.

وی ادامه داد: مدرسه نمونه كوچكي از جامعه است همان طور كه در جامعه افراد پول دار و فقير و متوسط در كنار هم زندگي مي كنند در مدرسه نيز افراد با استعدادها و بهره هوشي مختلف ياد مي گيرند در كنار هم زندگي كنند و يكديگر را تحمل كنند، زیرا نمي شود يك شهر خاصي براي افراد مستعد طراحي كنيم ،ممکن است فردا آنها انتظارات ديگري داشته باشند،پس افراد بايد بدانند واقعيت جامعه چيست؟ بنابراين گامي كه امسال در وزارت آموزش وپرورش برداشته شد گامي بسيار مؤثر در بانشاط سازي دانش آموزان و ورود بدون استرس آنها به جامعه برداشته شده است و آنها مي توانند آنچه در جامعه به آن نياز است، بدون استرس در مدرسه فرا گيرند.

*آموزش وپرورش تنها روی کاغذ ودر نوشته های اهل قلم دراولویت است

میرزاده در خصوص این سوال که آیا آموزش وپرورش در اولویت کشور قرار داردیاخیر، تصریح کرد: اولاً روي كاغذ آموزش وپرورش هموار در اولويت بوده و خواهد بود به اندازه كافي در نوشته هاي اهل قلم درخصوص شرافت شغل معلمي  و در اولويت بودن نظام تعليم و تربيت سخن به میان آمده است ؛ اما در عمل گام اساسي براي در اولويت قراردادن آموزش وپرورش برداشته نشده است واين موضوع مختص به يك دولت نيست ؛ بنابراين آموزش وپرورش به آن ميزاني كه در اعتقادات در اولويت است در عمل در اولويت قرار ندارد.

*مجلس تمام تلاش خود رابرای تقویت آموزش وپرورش در تصویب بودجه وبرنامه ششم انجام داد

وی ادامه داد:وظيفه مجلس قانون گذاري و نظارت بر حسن اجراي قانون است مجلس كاري كه بايد انجام دهد در این زمینه انجام داد ، در برنامه ششم توسعه تنها يك بند براي آموزش وپرورش درنظرگرفته شده بود ، اما مجلس با تغييراتي كه صورت داد 20 بند براي آموزش وپرورش مصوب كرد، البته مجلس نمي تواند بارِ مالي بر دوش دولت بگذارد و اضافه برآنچه در لايحه آمده نمي تواند مسئوليتي بر دولت تحميل كند،‌اما تنها مي تواند كمي آنچه در لايحه آمده را جابه جا كند و تغيير دهد، بنابراين هم در برنامه ششم توسعه و هم در بودجه سال 97 مجلس كاري كه مي بايست انجام داد زیرا لايحه اي كه از سول دولت براي آموزش وپرورش آمده بود لايحه اي بسيار ضعيفي بود.

*دولت می تواند در ارائه لایحه تبعیض را رفع کند

نماینده مردم گرمی ومغان درمجلس شورای اسلامی گفت: هرچند از كمبودها ومحدوديت هاي دولت با خبر هستيم، اما معتقدهستيم اگر كمبود است بايد براي همه باشد و اگر بودجه اي وجود داردبايد براي همه دستگاه ها باشد. اصل سوم قانون اساسي در موردتبعيض است.اما اينكه تبعيض بين دستگاه ها وجود دارد قطعاً هست و اين موضوع  هنوزرفع نشده است ،البته دولت مي تواند اين تبعيض را در لايحه خود رفع كند؛ بنابراين هر لايحه اي كه از سوي دولت به مجلس ارائه شود و به نفع معلمان باشد قطعاً در مجلس شوراي اسلامي تصويب مي شود.

وی اظهارکرد: نمي شود پيش بيني كرد كه سال 97 يا هر سال ديگر از لحاظ مالي، سال خوبي باشد وآیا مي شود طرحي را اجرا كرد،یاخیر، اما حق گرفتني است و بايد با چنگ و دندان از آن دفاع كرد.

*آنچه در قانون آمده آموزش وپرورش از فروردین ماه اعمال کند تا ازسایر دستگاه ها عقب نیفتد

میرزاده افزود: مزايايي كه در برنامه ششم توسعه و هم چنين لايحه بودجه 97 آمده است ويژه همه كارمندان است و مختص آموزش وپرورش نيست وقانون درهیچ جا آموزش را مستثني نكرده است در همه دستگاه ها بلافاصله بعداز تصويب بودجه برنامه نوشته مي شود و از اول فروردين سال بعد احكام كارمندانشان صادر و اجرا مي شود.

وی ادامه داد:آموزش وپرورش بايد ريسك پذير باشد و مديران آموزش وپرورش چاره اي جز ريسك پذيري را ندارد. اگر كمبود بودجه اتفاق افتاد اين كمبود براي همه است بنابراين به نظر مي رسد كه ظرفيت هايي كه در برنامه ششم توسعه و هم در برنامه بودجه97 است آموزش وپرورش بايد در فروردين ماه اجرايي كند و مدیران آموزش وپرورش نبايد منتظر باشند كه ابتدا پولي را بدهند بعد احكام را صادر واجرا كنند چنين اتفاقي نخواهد افتاد ، چون محدوديت ها و كمبودهاي بودجه اي همیشه وجود دارد مديران آموزش وپرورش بايد با چنگ و دندان ازآنچه كه قانون اجازه داده است دفاع كنند و در همان فروردين ماه هم اعمال كنند نه اينكه اسفند ماه مانند احكام آمده در برنامه ششم توسعه که بايد در فروردين ماه96 زده مي شد اعمال نشد و آموزش وپرورش يك بند عقب افتاد در سال 97 هم ممكن است مانند 96 اتفاق بیفتد  ونمي شود اين گونه عمل كرد و در اسفند ماه بگوئيم اسناد برجا مانده است، بلكه بايد همان فروردين ماه احكام صادر شود.

به اشتراک بگذارید :