تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ ۱۸:۴۰:۴۲
کدمطلب: 542787
« گفتمان برتر» در استوديو الفبا آغاز شد:
چالش ِهويتِ دانش آموز ايراني در عصر جهاني شدن

«گفتمان برتر»، عنوان ويژه برنامه اي از استوديو الفبا است كه توسط شوراي راهبري مركز اطلاع رساني و روابط عمومي به منظور استفاده حداكثري از توان و ظرفيت فكري فرهنگيان، صاحبنظران و چهره‌هاي شاخص براي ترويج گفت وگوهاي راهگشا پيرامون مسأله هاي نظام آموزشي كشور طراحي شده است .

استوديوالفبا ميزبان نمايندگان شاخص رويكردهاي فكري و فرهنگي موثر در حوزه آموزش و پرورش خواهد بود تا در فضايي صميمي و گفت وگو محور، مسائل كليدي تعليم و تربيت را مورد واكاوي قرار دهيم.

در نخستين برنامه «گفتمان برتر»، ميزبان دكتر سيد مختار موسوي، پژوهشگر و معاون آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش در دولت اصلاحات و دكتر زكريا يازرلو، محقق و پژوهشگر حوزه فرهنگ و جامعه و معاون پرورشي و فرهنگي اسبق وزارت آموزش و پرورش بوديم كه با موضوع «چالشِ هويت دانش آموز ايراني در عصر جهاني شدن» در فضايي همدلانه و صميمي به گفت وگو پرداختند.

مخاطب اين گفت وگوهاكارشناسان، مديران آموزش و پرورش، معلمان، مربيان و خانواده‌ها خواهند بود.

استوديو الفبا گزارش كامل اين نشست هاي راهبردي را به زودي از طريق پورتال، كانال تلگرامي نگاه (@irmoen) و آپارات به نشاني (aparat.com/ irmoen) منتشر مي نمايد.

به اشتراک بگذارید :