تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ ۱۴:۰۹:۰۹
کدمطلب: XSETxiUr
رئيس مركز برنامه ريزي منابع انساني و فناوري اطلاعات خبرداد:
استمرار طرح 6 ساعت تدريس مديران و معاونان مدارس

رئيس مركز برنامه ريزي منابع انساني و فناوري اطلاعات گفت: براساس تصميم كميته برنامه ريزي استان ها ،اجرای طرح 6 ساعت تدريس مديران و معاونين مدارس همانند سال هاي قبل ادامه دارد.

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، اسفنديار چهاربند با اشاره به موضوع 6ساعت تدريس مديران و معاونين مدارس، اظهار كرد: طي 4 سال اخير شيوه نامه اي به استان ها، با هدف استفاده بهينه از ظرفيت نيروي انساني موجود و سازمان دهي ساير عوامل آموزشی، تحت عنوان سامان دهي نيروي انساني و توسعه سنواتي ابلاغ شده است.

وي افزود: بايد همواره تلاش كنيم نياز آموزش وپرورش به نيروي انساني مديريت شود تا از امكانات موجود، حداكثر بهره برداري حاصل گردد.

چهاربند تفويض اختيار به استان ها براي استفاده از ظرفيت مديران و معاونين در امر تدريس را يكي از راهكارهاي ارائه شده دانست و تصريح كرد: با ارائه اين راهكار، بخشي از نياز نيروي انساني تأمين مي شود، همچنين مهارت ها و شايستگي هاي آموزشي و تدريس مديران و معاونين، تقويت و به روز مي شود و علاوه برآن، مديران و معاونين با تعامل بهتر با معلمان به درك بهتري از شرايط كلاس درس و روش هاي نوين تدريس و فرآيند يادگيري – ياددهي بهره مند مي شوند.

رئيس مركز برنامه ريزي منابع انساني و فناوري اطلاعات، تدريس 6 ساعته مديران و معاونين، در 4 سال اخير را از اختيارات كميته برنامه ريزي استان عنوان و خاطرنشان كرد: در راستاي سياست هاي جديد وزارت آموزش وپرورش و براساس بخشنامه تفويض اختيار امور مالي وسرمايه انساني كه اخيراً به استان ها ابلاغ شده است، مبني بر تفويض اختيار به استان ها؛ در سال تحصيلي 97-96 در پيوست 2 آن موضوع 6 ساعت تدريس مديران و معاونين همچون سال هاي قبل به استان ها تفويض شده است و طبق بند 6 بخشنامه، تصميم گيري درخصوص تدريس مديران و معاونين برعهده كميته برنامه ريزي استان است.

وي افزود: استان ها حسب دستور كميته برنامه ريزي خود كه براساس وضعيت نيروي انساني هر استان تصميم گيري مي كنند درخصوص  ادامه یا توقف اين رويه اقدام خواهند كرد.

چهاربند گفت: موضوع تدريس 6 ساعته مديران و معاونين مانند سال هاي قبل اعمال مي شود و هيچ گونه تغييري نكرده است؛ بنابراين استان ها براساس اقتضائات وشرايط نيروي انساني هر منطقه تصميم گيري مي كنند.

رئيس مركز برنامه ريزي نيروي انساني و فناوري اطلاعات اظهاركرد: هر چند امتياز مشخصي براي مديران و معاونينی كه تدريس  مي كنند در مقايسه با مديران و معاونينی كه تدريس نمي‌كنند تاكنون وجود نداشته، اما به منظور ايجاد انگيزه، طرحي را در دست بررسي داريم كه براساس آن در موضوعاتي مانند رتبه بندي، ارزيابي عملكرد و ساير فعاليت ها، امتيازاتي براي مديران و معاونين تدريس كننده درنظرگرفته شده است.

وي با اشاره به حجم بازنشستگي ها در سال هاي پيش رو تصريح كرد: اجراي طرح تدريس اجباري مديران و معاونين در مقطع ابتدايي از ضرورت بيشتري برخوردار است، زيرا تقليل  4 ساعت موظفي آموزگاران داراي سابقه بالاي 20 سال که تعدادقابل توجهی را شامل می شود و كمبود نيروي انساني، اجرای اين طرح را بیش از پیش ضروری ساخته است.

به اشتراک بگذارید :