تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ ۱۶:۱۵:۳۷
کدمطلب: HgLDMqll
مديركل امور اداري، تشكيلات و تحول اداري وزارت آموزش وپرورش:
استمرار اجراي نظام رتبه بندي معلمان در سال 96/ پيش بيني تخصيص 4 هزار ميلياردي به نظام رتبه بندي

مديركل اموراداري، تشكيلات و تحول اداري وزارت آموزش و پرورش از ادامه اجراي نظام رتبه بندي معلمان در سال 96 خبر داد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، پيش از ظهر امروز سيدحسن حسيني با اشاره به اجرايي شدن نظام رتبه بندي معلمان از نيمه دوم سال 94، اظهار كرد: به منظور اجراي نظام رتبه بندي معلمان، 1350 ميليارد تومان در شش ماهه دوم سال 94 و 3 هزار و 500 ميليارد تومان در بودجه سال جاري تخصيص يافته است.

وي ميزان افزايش حقوق معلمان در سه سال اخير دولت تدبير واميد را كم سابقه دانست و افزود: در اجراي نظام رتبه بندي به طور ميانگين حدود 400 هزار تومان افزايش حقوق داشته ايم چرا كه بيشتر افراد در رتبه هاي خبره و عالي قرار دارند.

مديركل اموراداري و تشكيلات با اشاره به تأثير نظام رتبه بندي در سامان دهي نيروها خاطرنشان كرد: بازنشستگي پيش از موعد و اضافه شدن پايه ششم به دوره ابتدايي كه در راستاي اجراي نظام 3-3-6  انجام شد، موجب كمبود نيرو در دوره ابتدايي شد اما با اجراي نظام رتبه بندي، برخي كاركنان ترغيب شدند تا در دوره ابتدايي مشغول به كار شوند.

حسيني تصريح كرد: نظام رتبه بندي براي نيروهاي داراي سابقه بيشتر از 6 سال اجرا مي شود و در چهار گروه؛ پايه، ارشد، خبره و عالي به ترتيب 35،25،15 و50 درصد حق شغل، افزايش حقوق داشته ايم و افراد در هر زمان كه شرايط جديدي را كسب كنند از مزاياي رتبه بالاتر برخوردار مي شوند.

وي از ادامه اجراي طرح رتبه بندي در سال96 خبر داد و افزود: هر ساله قسمتي از بودجه ‌آموزش وپرورش به نظام رتبه بندي اختصاص مي يابد و افزايش آن نيز تابع افزايش سالانه بودجه ‌آموزش وپرورش است، پيش بيني مي شود در سال 96، حدود 4 هزار ميليارد تومان به نظام رتبه بندي تخصيص يابد.

مديركل اموراداري و تشكيلات وزارت آموزش وپرورش با اشاره به آنچه كه در برنامه ششم توسعه درخصوص رتبه بندي معلمان آمده است، گفت: در اجراي سند تحول آموزش وپرورش، «نظام سنجش صلاحيت» براي معلمان ايجاد خواهد شد و براساس شاخص هاي تعريف شده در اين  نظام، افراد موردارزيابي قرار مي گيرند و پس از احراز شايستگي هاي لازم، ارزيابي مستمرآن ها ادامه مي يابد تا در نهايت رتبه بندي كه در سند تحول آورده شده، محقق شود.

حسيني تصريح كرد: اجراي نظام سنجش صلاحيت، نيازمند طي شدن فرآيندي است كه پس از آماده شدن طرح مذكور در آموزش وپرورش به هيئت دولت ارسال و پس از تصويب دركميسيون مربوطه، براي قانوني شدن در قالب لايحه به مجلس فرستاده مي شود و در صورت تصويب، اجرايي خواهد شد كه البته گذر از اين مراحل، زمان بر خواهد بود.

به اشتراک بگذارید :