آخرین اخبار
ردیف دسته بندی عنوان تاریخ ثبت نوع زیر نوع دانلود
1 قوانین و مقررات نقشه جامع علمي كشور ۱۳۹۵/۰۴/۲۶ پرورشی سایر دانلود
2 قوانین و مقررات دستوالعمل ساماندهی نیروی انسانی ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ پرورشی سایر دانلود
3 بخشنامه‌ها شیوه نامه ترمیم نیروی انسانی حوزه معاونت پرورشی و فرهنگی استان قزوین ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ آموزش ابتدایی سایر دانلود
4 قوانین و مقررات سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ پرورشی سایر دانلود
5 قوانین و مقررات سند چشم انداز1404 ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ پرورشی سایر دانلود
6 قوانین و مقررات مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش(ويژه مدارس) ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ پرورشی سایر دانلود
7 بخشنامه‌ها طرح كيفيت بخشي به فعاليت هاي پرورشي ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ آموزش ابتدایی سایر دانلود
ردیف عنوان تاریخ شروع تاریخ پایان بیشتر
نظرسنجی
  • میزان تأ ثیرگذاری مسابقات فرهنگی و هنری و مسابقات قرآن، عترت و نماز در تعلیم و تربیت دانش آموزان ؟