تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ ۱۵:۲۳:۵۰
کد مطلب:  771137
انتخاب کرمانشاه به عنوان دبیرخانه گروه های آموزشی دانش آموزان چند معلولیتی

اداره آموزش و پرورش استثنایی استان کرمانشاه به عنوان دبیرخانه گروهای آموزشی دانش آموزان چند معلولیتی(آسیب دیده بینایی،شنوایی، کم توان ذهنی، جسمی ـ حرکتی) کشور انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور؛ حسین محمدی، رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان اضهار داشت: سازمان آموزش و پرورش کشور در راستای اجرایی نمودن دستورالعمل گروه های آموزشی اقدام به تشکیل دبیرخانه کار گروه آموزشی به مرکزیت ادارات آموزش و پرورش استثنایی استان ها و با استفاده از امکانات داخلی و ارتباطات مجازی با سایر استان ها و بر اساس اهداف سند تحول بنیادین نموده است که براین اساس، آموزش و پرورش استثنایی استان کرمانشاه،به عنوان دبیرخانه کارگروه های آموزشی دانش آموزان چند معلولیتی سطح کشور انتخاب شد.
وی در ادامه موضوعات مورد بررسی درگروه چند معلولیتی را بررسی و ارائه راهکارهای پیشنهادی مناسب در ارزشیابی توصیفی درس ریاضی پایه اول ابتدایی دانش آموزان چند معلولیتی ـ طراحی، گردآوری و تدوین جزوه پیشنهادی مناسب سازی فارسی دانش آموزان چند معلولیتی پایه اول بیان کرد و گفت: امیدواریم با توانایی های همکاران به نتیجه مطلوب برسد.

به اشتراک بگذارید :