تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ ۱۹:۰۰:۰۰
کد مطلب:  711391
سرپرست دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش:
سامانه اراضی و املاک آموزش و پرورش طراحی شد

سرپرست دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش از طراحی سامانه اراضی واملاک آموزش و پرورش خبر داد.

 به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، احمد دربندی در سومین همایش آموزشی - کاربردی در اردوگاه رامسر اظهار کرد: همه اطلاعات اردوگاه ها باید در سامانه اراضی واملاک آموزش و پرورش ثبت شود.

وی محصور کردن حدود اردوگاه ها را ضروری دانست وافزود: برای جلوگیری از ورود افراد غیر و همچنین تلاش بیشتر برای حفظ و حراست از اردوگاه محیط اردوگاه باید محصور باشد.

 در بندی وظیفه رئیس اردوگاه را حفظ اموال منقول وغیر منقول اردوگاه برشمرد و تصریح کرد: استفاده از فضای هر اردوگاه منطبق بر نوع کاربری است و معمولا نوع کاربری  اردوگاه ها، فرهنگی است اما اگر  بخشی از فضای آن مستعد تجاری بود  برای تغییر کاربری باید از طریق مراجع قانونی مجوز لازمه اخذ وسپس اقدام شود.

 مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی گفت: واگذاری بخشی از فضای اردوگاه به غیر از آموزش و پرورش که معمولا به صورت اجاره انجام می شود می بایست با اخذ مجوز لازم صورت گیرد، البته بر اساس ماده 43 قانون تنظیم و ماده 5 قاون تنظیم دو، در صورت عدم نیاز به ملک و اطمینان از عدم مستهلک شدن ملک و همچنین تشخیص بلا استفاده بودن بر عهده مقام مجاز و اجاره دادن آن ملک بر اساس نظر کارشناس دادگستری است.

وی ادامه داد:اجاره دادن فضاهای اردویی از طریق برگزاری مزایده انجام می شود البته اگر طرف  قرارداد اجاره دستگاه دولتی و عمومی غیر دولتی باشد نیازی به انجام مزایده نیست.

 دربندی استفاده بهینه از فضای اردوگاه را ضروری دانست و اظهار کرد: سعی شود از همه فضای اردوگاه استفاده شود تا به علت بلا استفاده بودن ،طمع واگذاری آن بخش به غیر آموزش و پرورش وجود نداشته باشد. لذا می شود در آن قسمت اردوگاه  کشاورزی کرد.

 وی تجهیز اردوگاه ها به کمک های اولیه ضروری دانست و آن رادر کاهش صدمات در حوادث بسیار موثر  برشمرد.

به اشتراک بگذارید :