تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۱۱:۳۱:۰۶
کد مطلب:  648094
قابل توجه  تمامی روسای ادارت طرح و برنامه استان ها
از سوی معاونت طرح و برنامه مرکز اعلام شد

سهمیه  پذیرش دانشجوی متعهد خدمت سال 1397

ضمن قبولی طاعات وعبادات وعرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر ، به اطلاع می رساند:

فایل سهمیه پذیرش دانشجوی متعهد خدمت از طریق آزمون سراسری سال 1397  به انضمام فرم  توزیع ظرفیت پذیرش و همچنین نحوه تکمیل " فرم اطلاعات پذیرش دانشجو " در ftp  آمار قرار گرفته است. مقررفرمایید پس از دریافت اطلاعات و بارعایت موارد ذیل،  فرم مزبور را تکمیل نموده تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 28/3/1397 از طریق سامانه ftp   آمار د راختیار معاونت طرح وبرنامه قرارگیرد.  شایان ذکر است فایل ارسالی نیز متعاقبا  با امضای بالاترین مسئول آن استان  از طریق سیستم اتوماسیون اداری نیز ارسال گردد.

به اشتراک بگذارید :