تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۱۶:۵۸:۲۹
کد مطلب:  633411
معاون وزیر در شورای آموزش و پرورش استان فارس تاکید کرد:
موسسین مدارس غیر دولتی از بهترین کارآفرینان هستند

معاون وزیر و رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش ،گفت: شوراهای آموزش و پرورش تضصمین کننده مشارکت ها هستند و شان این سیاست گذاری ، تصمیم گیری و گره گشایی از مشکلات آموزش و پرروش بر اساس مقتضیات ملی و محلی است .

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش فارس،دکتر مجتبی زینی وند در شورای آموزش و پرورش استان فارس ، گفت: در دنیای امروز که  سرعت تحولات در آن چشمگیر است، نقش آموزش و پرورش بیش از هر زمانی در توسعه همه جانبه جوامع مشخص است .

معاون وزیر  آموزش و پرورش گفت: در بیان اهمیت نقش آموزش و پرورش در توسعه پایدار ،همین امر کافی است که بسیاری از اهداف مرتبط با توسعه، همچون اشتغال، امنیت و سلامت و ... از مسیر تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش کارآمد  امکان پذیر است.

وی با بیان اینکه" در ارزش گذاری یک جامعه به پویایی آموزش و پرورش توجه می کنند "گفت:  هیچ جامعه ای بدون مشارکت فکری و عملی مردم و همه دستگاه ها نمی تواند به اهداف خود دست یابد ، چنانچه در بیشتر جوامع به آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد گسترده اجتماعی نگاه می شود که هر نهادی مدیریت بخشی از آنرا بر  عهده دارد.

رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش گفت:در زمینه مشارکت در  آموزش و پرورش ،شوراهای آموزش و پرورش تضصمین کننده مشارکت ها  هستند و استاندار به عنوان بالاترین مقام اجرایی استان در تحقق اهداف آموزش و پرورش نقش ویژه ای دارد.

زینی وند گفت: در آموزش و پرورش سه وظیفه برنامه ریزی ، نظارت و اجرا  به شوراهای آموزش و پرورش محول شده است و شان شواری آموزش و پرورش سیاست گذاری و تصمیم گیری و گره گشایی از مشکلات آموزش و پرروش بر اساس مقتضیات ملی و محلی است .

وی با اشاره به  مشارکت های مردمی در مدارس غیر دولتی گفت: بسیاری از موسسین مدارس غیر دولتی بازنشستگان آموزش و پرورش هستند که از روی عشق و برای کمک به نظام تعلیم و تربیت در این مسیر قدم گذاشته اند و با مشکلات زیادی نیز روبرو هستند که در صورت عدم حمایت کافی از آنها  ،مشکلات آنها  تداوم خواهد داشت.

معاون وزیر آموزش و پرورش، با تاکید بر اینکه" موسسین مدارس غیر دولتی بهترین کارآفرینان هستند "افزود: با فعال شدن مدارس غیر دولتی ، تعدادی از جوانان تحصیل کرده نیز مشغول به کار می شنود و بر همین اساس لازم است در زمینه های مختلف همچون اعطای تسهیلات و رفع موانع و مشکلات کاری ،از آنها حمایت کرد.

رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش گفت: بر اساس  قانون، نگاه به مدارس غیر دولتی در زمینه عوارض و مالیت ،باید همانند مدارس دولتی باشد و تمامی قوانین و مقررات عمومی حاکم بر آموزش و پرروش  بر این مدارس نیز حاکم است .

وی با اشاره به معاف بودن  مدارس غیر دولتی از پرداخت همه عوارض و مالیات ها، بجز مالیات های تکلیفی، افزود: درخواست ما از استاندار فارس به عنوان رئیس شورای آموزش و پرورش و بالاترین مقام اجرایی استان این است که ،با تشکیل کارگروهی از مسئولین مرتبط با امر مدارس غیر دولتی ، زمینه رفع موانع و مشکلات آنها را فراهم نمایند.

به اشتراک بگذارید :