تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۱۲:۰۴:۳۶
کد مطلب:  633366
معاون برنامه ریزی آموزش منابع انسانی
مرکز برنامه ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات گفت:

برنامه سنجش شایستگی های حرفه ای مدیران مدارس تدوین شد .

حمیدی گفت: آموزش ؛ بهسازی مهارت ها و شایستگی های حرفه ای مدیران مدارس موجب ارتقای تضمین کیفیت می شود. از آنجایی که آموزش، بهسازی مهارت ها و شایستگی های حرفه ای مدیران و توجه به بالندگی آن ها  از عوامل مهم ایجاد تحول در نظام آموزشی به شمار می آید که به طورمستقیم و غیر مستقیم منجر به بالا رفتن بهره وری و توسعه نیروی انسانی می شود، ضرورت طراحی و استقرار نظام سنجش شایستگی های  حرفه ای منابع انسانی با اولویت سنجش شایستگی مدیران مدارس با هدف آموزش و ارتقای شایستگی های حرفه ای مدیران عملیاتی ، بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. این مهم، در اسناد فرادستی، مورد توجه قرارگرفته و وزارت آموزش و پرورش، موظف به طراحی و استقرار نظام یک پارچة سنجش صلاحیت ها و شایستگی های حرفه ای منابع انسانی شده است که  این برنامه، در راستای تمهید مقدمات اجرایی کردن این رسالت، تهیه و تدوین گردیده است.

حمیدی تاکید نمود شایستگی؛  محرک، ویژگی یا مهارت برجسته است که منجر به عملکرد شغلی بهتر می‌شود.لذا بطور کلی میتوان گفت شایستگی؛ مجموعه دانش، مهارت و نگرشهایی که کارکنان را قادر می‌سازد به صورتی اثربخش فعالیت‌های مربوط به شغل یا عملکرد شغلی را طبق استانداردهای مورد انتظار انجام دهند. الگوی شایستگی ایی که تدوین شده است یک الگوی قابل اندازه‌گیری برای سنجش توانایی‌ها و رفتارهای مورد نیاز برای انجام دادن فعالیت‌های کاری به صورت موفقیت‌آمیز.می باشد. البته هدف از تدوین مدل شایستگی حرفه ای مدیران مدارس؛  ارائه الگویی است که منجر به عملکرد مؤثر و موفقیت سازمانی شود.

ایشان در ادامه اصول و ویژگی های حاکم  بر این برنامه را شامل  : 1-جامعیت: توجه همه جانبه به مجموعه شایستگی های عمومی و حرفه ای مدیر مدرسه 2-پویایی و استمرار: به روز رسانی مستمر صلاحیت ها و شایستگی های حرفه ای مدیران متناسب با تحولات و پیشرفت های علمی و فناوری مرتبط 3- انگیزش: ایجاد ساز وکارهای انگیزشی لازم برای تشویق و ترغیب افراد مستعد و علاقه مند به قبول مسئولیت مدیریت مدرسه و مشارکت در  ارتقای صلاحیت های عمومی و حرفه ای  4-بهبود فرآیندها: اصلاح فرآیندها وضوابط انتخاب وانتصاب واستمرارمدیران مدارس ؛ برشمرد.

معاون برنامه ریزی آموزش منابع انسانی مرکز نیروی انسانی عنوان نمودند  نتایج مورد انتظار ی که با اجرای این برنامه محقق می گردد عبارت است :1- توانمند سازی مدیران مدارس برای مداخله و بهسازی سازمان یافته فرآیندهای اداره مدرسه در چارچوب الگوی مدرسه محوری  2- ایجاد روحیه خودباوری وخوداتکایی درمدیران مدارس(درونزا - برون نگر) با تأکید بر حداکثر استفاده هوشمندانه از ظرفیت ها و فرصت های داخل و خارج از مدرسه در حمایت از فعالیت های مدرسه . 3- ایجاد فضای رقابتی به  منظور شناسایی و انتخاب افراد مستعد و با انگیزه برای احراز مدیریت مدارس4 - زمینه سازی برای دست یابی به استانداردهای آموزشی و پرورشی و تضمین کیفیت در مدارس 5- شناسایی نقاط قوت و ضعف برنامه سنجش صلاحیت حرفه ای مدیران و انجام اصلاحات لازم .

حمیدی در خاتمه گفت  الگو و معماری شایستگی، ساختاری برای شرح شغل و مقیاسی برای توسعه حرفه ای مدیران مدارس است. این ساختار به ما امکان می‌دهد، به هنگام ارزیابی افراد و توانایی‌های مورد نیاز آنها، به یک زبان سخن گویند. از سوی دیگر، ادارات با مقایسه شایستگی افراد با شایستگی‌های مورد نیاز برای شغل، به سهولت خواهند توانست سطح مهارت شایستگی‌های افراد را تعیین نمایند.

 شایان ذکر است که این برنامه بطور آزمایشی  به منظور طراحی وتدوین نهایی الگو ی شایستگی های عمومی و حرفه ای مدیران مدارس در استان های البرز ، تهران و شهرستان های تهران برای  2000  نفر از مدیران مدارس که به صورت تصادفی انتخاب می شوند، در تابستان امسال اجرا می گردد.

 

 

 

به اشتراک بگذارید :